شرکت کوه پیما بیرجند

پروژه های انجام شده

لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت کوه پیما در چند سال اخیر :

ردیف

موضوع پیمان

کارفرما

1

احداث تقاطع غیرمسطح سه راهی بیرجند - قاین - روم - سرایان

اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
2 روکش تقویتی آسفالت گرم محور سه راهی روم - سرایان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
3 اجرای اساس و زیراساس معابر 64 هکتاری دهلکوه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی
4 عملیات راهسازی محور روم - آفریز - سرایان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
5 تکمیل و بهسازی محور سه قلعه - سرایان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
6 عملیات آماده سازی معابر ناحیه 1 و 2 و صنعتی سبک شهرداری خراسان رضوی
7 عملیات اجراء و پخش آسفالت گرم محور میرزگ - ججگ اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
8 تهیه مصالح سنگی ، تولید و تحویل آسفالت گرم اداره راه و شهرسازی قاین
9 حمل و پخش آسفالت پادگان 04 امام رضا (ع) (جاده خوسف) شرکت بتن آسفالت قهستان
10 احداث راه شوشود اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
11 عملیات خاکی و ابنیه راه شوشود اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
12 احداث راه خلف - دره چرم اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
13 عملیات خاکی محور شوشود اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
14 عملیات خاکی و ابنیه فنی محور شارقنج - افضل آباد اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
15 ساماندهی ورودی روستای شوکت آباد اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
16 گذر بازکنی آرک اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
17 عملیات بهسازی و آسفالت سرد راه خزان - بیستکنج اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
18 تکمیل احداث راه خلف - دره چرم اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
19 گذر بازکنی آرک اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

تعداد بازدید این صفحه :1040
تاریخ انتشار صفحه : 1396/04/26