شرکت کوه پیما بیرجند

پروژه های در دست اجراء

 

لیست پروژه های در دست اجراء شرکت کوه پیما :

ردیف موضوع پیمان کارفرما
1 بهسازی باقیمانده عملیات اجرایی قطعه دوم محور دیهوک - راور اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی
2 بهسازی و احداث محور روم - سرایان (حدفاصل تقاطع روم تا دوست آباد) اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

تعداد بازدید این صفحه :816
تاریخ انتشار صفحه : 1396/04/26